W dniach 10-12 maja 2017 odbyło się 45 posiedzenie Prezydium ISM w Trondheim (Norwegia). W czasie posiedzenia Prezydent ISM – Anatolij Ochotin poinformował o stanie przygotowań do kongresu ISM w Irkucku (2019 r). Rozmawiano również o zmianach w składzie Komisji ISM (w V komisji nastąpiła zmiana przewodniczacego). Posiedzenie prezydium odbywało się przy okazji konferencji mierniczych górniczych z krajów skandynawskich.