W dniach 26-29.10.2023 w Pekinie i Xuzhou odbył się XVIII światowy kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Miernctwa Górniczego (ISM – http://www.ism-minesurveying.com ). Przedstawiciele PK ISM brali udział w obradach kongresu i spotkaniach prezydium ISM. Z Polski przyjechali przedstawiciele PK ISM: R. Hejmanowski, A. Malinowska, W. Skobliński z żoną. Ponadto Kolega Robert Dudek z Geotronics sp. z o.o. wraz z synem i współpracownikami. W sumie było nas 8 osób. Prof. Ryszard Hejmanowski, przewodniczący IV Komisji ISM, został zaproszony do wygłoszenia Key Note w sesji plenarnej. W czasie Kongresu odbyło się kilkanaście sesji naukowych z zakresu geodezji, teledetekcji, miernictwa górniczego. Między innymi nagrodzono referaty i publikacje studentów i młodych uczonych, w ewaluacji których brała udział prof. Agnieszka Malinowska – delegat Polski do ISM.

Awards

nagrody dla młodych naukowców

 

 

Shanghai

Wizyta polskiej delegacji w firmie CHCN AV (Shanghai)

 

W kongresie wzięło udział około 500 uczestników, z 22 krajów świata. Odbyło się 12 sesji naukowych, w ciągu trzech dni. Wygłoszono ponad 150 prezentacji. Reprezentanci poszczególnych państw afiliowani byli w ponad 100 jednostkach naukowych, firmach oraz urzędach administracji państwowej. W trakcie bardzo intensywnego tygodnia kongresu uczestnicy kongresu mieli możliwość dyskutowania, dzielenia się poglądami w trzech wielkich miastach Chin. Przemierzyli ponad 2500 km, podróżując pomiędzy Pekinem, Xuzhou i Shanghajem.

ISM President 2023-2026

Prof. Hendrik Grobler, prezydent ISM 2023-2026

W ostatnim dniu kongresu, w czasie ceremonii zakończenia, nowym prezydentem ISM, na okres kolejnych trzech lat został wybrany prof. Hennie Grobler z Uniwersytetu w Johannesburgu. Tym samym kolejny kongres ISM, w 2026 r odbędzie się w RPA. Już teraz zapraszamy za trzy lata do Cape Town…będzie bardzo ciekawie, bo RPA to przecież wielki górniczy kraj.