O nas

Polski Komitet ISM (International Society for Mine Surveying) jest stowarzyszeniem, które powstało dla integracji środowiska polskich mierniczych górniczych, geodetów i przedstawicieli innych zawodów zainteresowanych działalnością mierniczą we wszelkiego typu pracach górniczych i ochroną terenów przekształconych. Celem stowarzyszenia jest, od początku jego istnienia nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów międzynarodowych w ramach zainteresowań zawodowych. Stąd chęć wymiany doświadczeń i idei, zacieśnianie współpracy zawodowej inżynierskiej i naukowej z przedstawicielami innych krajów świata. To skłania Towarzystwo do aktywnego udziału polskich przedstawicieli w organach International Society for Mine Surveying i imprezach międzynarodowych (konferencjach, kongresach, targach, itp.). PK ISM chce wspierać międzynarodową aktywność swoich członków, współorganizować konferencje i spotkania mierniczych górniczych. Tutaj można szczególnie wymienić Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych i międzynarodowe spotkania Komisji ISM, posiedzenia Prezydium ISM i światowe kongresy ISM. W ostatnich latach organizujemy również Forum Dyskusyjne Mierniczych Górniczych.

Chcemy budować otwarte na współpracę międzynarodową środowisko zawodowe. Zapraszamy wszystkich chętnych.

O ISM

International Society for Mine Surveying (ISM) jest organizacją międzynarodową zarejestrowaną dla prowadzenia inżynierskiej i naukowej współpracy między mierniczymi górniczymi świata. Dlatego Towarzystwo działa poprzez Prezydium i 6 Komisji:

  1. EDUCATION, LEGAL ISSUES, WEB-PRESENTATION, HISTORY
  2. GEOMETRY OF MINERAL DEPOSITS / MINERAL RESOURCES MAMAGEMENT
  3. INSTRUMENTS, MINE SURVEYING MEASUREMENTS, MINING CARTOGRAPHY
  4. ROCK AND GROUND MOVEMENTS, SUBSIDENCE DAMAGES
  5. ENVIRONMENTAL PLANNINGS
  6. ECONOMIC TRANSFORMATIONS, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, LAND RECLAMATION, NEW ENERGY RESOURCES

ISM organizuje corocznie posiedzenie Prezydium oraz raz na 3 lata światowy kongres ISM. Poza tym działa poprzez kontakty członków w ramach poszczególnych komisji, które organizują zazwyczaj coroczne spotkania.

Skład

Statut

Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego

Statut Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego

POBIERZ

Formularz przystąpienia

do Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego

Formularz przystąpienia do Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego

POBIERZ